ترخیص تایرهای بایاس ممنوع شد

سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک خواستار ممنوعیت ترخیص تایرهای بایاس (نخی) شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات این سازمان در بخش‌نامه‌ای به گمرک خواستار لغو واردات و ترخیص تایر بایاس شده

شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهرتراش ساج ازکشور میانمار (بهمن94)

گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهرتراش ساج ازکشور میانمار (بهمن94) تاریخ 30/10/1394 شماره بخشنامه 67525/210/94 مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل

تعرفه واردات لوازم ارایشی بهداشتی با ارز متقاضی (بهمن94)

گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه تعرفه واردات لوازم ارایشی بهداشتی با ارز متقاضی (بهمن94) تاریخ 4/11/1394 شماره بخشنامه 68258/210/94 مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل

ممنوعيت واردات انواع گل ،غنچه، شاخ و برگ و…،واردات انواع پياز گل، ساير نباتات زنده

190744/94/181138/73/335 07/10/1394 كليه گمركات اجرائي باسلام و احترام پيرو بخشنامه 180047/94/178830/73/318مورخ 23/9/94 به پيوست تصوير نامه 58420/210/94مورخ 23/9/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران و تصوير نامه 2231/501/94 مورخ 18/9/94 وزارت جهاد كشاورزي ارسال و با توجه

اخذ تاييديه مجدد ترخيص از تاريخ 14/8/94 براي محموله هاي وارداتي روغن (سويا، كلزا، آفتابگردان و پالم)

196876/94/174858/73/341 19/10/1394 كليه گمركات اجرايي باسلام و احترام به پيوست تصوير نامه شماره 59451/210/94 مورخ 28/9/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره 1945/501/94 مورخ 19/8/94 وزارت جهاد كشاورزي مبني بر لزوم اخذ تاييديه مجدد ترخيص از تاريخ

اصلاح ردیف تعرفه نخ کشش پذیربه شرح مصوبه مذکور (دی94)

گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه اصلاح ردیف تعرفه نخ کشش پذیربه شرح مصوبه مذکور (دی94) تاریخ 28/10/94 شماره بخشنامه 66727/210/94 مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل  

اعلام تغییرات مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی تعرفه‌ها به گمرک

سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک کشور، مصوبه هیات وزیران در 12 دی ماه در خصوص تغییرات مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 46 ردیف تعرفه را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در این نامه

ضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشت محصول داخلی

گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه ضوابط واردات و ترخیص محموله های برنج در فصل برداشت محصمل داخلی (دی94) تاریخ 26/10/1394 شماره بخشنامه 65981/210/94 مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل  

خروج شركت پتروپرندصبا از فهرست شركت هاي خوشنام

موضوع :خروج شركت پترو پرند صبا از فهرست شركتهاي خوشنام باسلام و احترام پيرو بخشنامه رديف516مورخ18/12/93 موضوع معرفي شركت پترو پرند صبا بعنوان شركت مجاز به استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد و