قابل توجه اظهارکنندگان محترم گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)

– قابل توجه اظهارکنندگان محترم گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) :  از تاریخ 94/4/23 جهت کارشناسی اسناد،بارگذاری حداقل 7سند قید شده در دور اظهاری واردات الزامی بوده و بیشتر از این تعداد به تشخیص کارشناس می باشد.شایان ذکر است چنانچه

قابل توجه اظهار کنندگان :

قابل توجه اظهار کنندگان : در راستای اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و طبق مکاتبات انجام شده با بانک مرکزی شناسه موسوم به شناسه اظهار حمل که در سیستم بانکی انجام می شود برای آغاز عملیات اظهار الزامی نمی باشد

به اطلاع کلیه ارباب رجوع های محترم گمرک تهران امور واردات می رساند:

از روز شنبه مورخ 13/4/94 نام کارشناس واردات نمایش داده نخواهد شد وکلیه مراجعین محترم می بایست با استفاده از سایت دوراظهاری (EPL) اقدام به فعالیت نمایند و مراجعه حضوری جهت ارائه اصل اسناد به کارشناس بعد از صدور پروانه

قابل توجه شرکت هایی که طبق قانون به طور دائم مشمول اخذ کارت بازرگانی نیستند:

خواهشمند است برای ثبت مجوز مناسب خود در سامانه احراز گمرک ایران با به همراه داشتن مدارک و شناسه ملی شرکت خود به قسمت احراز هویت گمرک محلی خود مراجعه نمایید.قابل ذکر است که ثبت این مجوز به عنوان مبنای

به اطلاع کلیه اطلاع کلیه ارباب رجوع های محترم گمرک منطقه ویژه شهید رجایی می رساند

از روز شنبه مورخ 94/4/20 نام کارشناس واردات نمایش داده نخواهد شد وکلیه مراجعین محترم می بایست با استفاده از سایت دوراظهاری (EPL) اقدام به فعالیت نمایند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

قابل توجه خدمت گیرندگان محترم گمرک منطقه ویژه شهید رجایی

با توجه به دستور العمل 22/1/253/58251 مورخ 94/3/31 رییس کل محترم گمرک ج.ا.ا. مبنی بر صدور پروانه الکترونیکی و در راستای حذف پروانه کاغذی از مورخ 94/4/21 ، بیجک معتبر جهت انجام تشریفات درب خروج و ترخیص کالا از گمرک