گزارش‌های غیررسمی از اختلال گسترده اینترنت
براساس گزارش‌های رسیده، از حدود 4 روز پیش چندین استان کشور با اختلال اینترنت مواجه هستند و این اختلال برای حدود 7 شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت محسوس است.
گزارش‌های غیررسمی از اختلال گسترده اینترنت

گزارش‌های غیررسمی از اختلال گسترده اینترنت