ثبت سفارش خودرو

در صورتیکه  شما تجار گرامی بخواهید برای واردات خودرو ،خود شخصا از طریق شخص حقیقی و یا حقوقی که مدنظر دارید اقدام کنید، می توانید با توجه به امکانات و توانایی هایی که بازرگانی جنوب دارد نسبت به اخذ ثبت سفارش خودرو و سایر موارد مورد نیاز جهت واردات و صادرات و ترخیص خودرو از خدمات ما به آسانی بهرمند شوید.

این مجوز به استناد فرم درخواست ثبت سفارش که توسط بخش معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی دراختیارمتقاضیان واردات کالا قرار می گیرد، پس از تکمیل نمودن اطلاعات مورد نظرو ضمیمه نمودن پرفرما به آن وبا طی مراحل و اخذ مجوزهای قانونی جهت واردات کالا مورد نظرصادر می شود.

فرم ثبت سفارش خودرو پرنشده فاقد ارزش بوده و برگ عادی تلقی می شود که پس از تکمیل مشخصات متقاضی کالا  از روی مندرجات پروفرما توسط او و اخذ مجوزهای لازم وبررسی کارشناسی و ممهورنمودن مهر مخصوص و امضاء کارشناس ودرج شماره 8 رقمی ثبت سفارش که ردیابی آن با این شماره امکان پذیر می باشد، فرم ثبت سفارش دارای ارزش و اعتبار می گردد و طبق ماده 8 قانون مقررات واردات و صادرات به آن مجوز ورود با مجوز ثبت سفارش نیز نامیده می شود.

برگه درخواست ثبت سفارش خودرو از 5 قسمت تشکیل شده است:

مشخصات وهویت درخواست کننده شامل نام کامل متقاضی، شماره شناسنامه، شماره کارت بازرگانی ، نوع فعالیت، آدرس و…..
مشخصات ثبت سفارش خودرو شامل نام فروشنده، کشورتولید کننده، نام ومشخصات کالا، شماره تعرفه، ارزش کالا، شماره پروفرما، تاریخ پروفرما، نوع معامله، نوع ثبت سفارش، نوع قراردادو….
مشخصات ثبت سفارش حمل شامل نام شرکت حمل کننده، کشورذی نفع، وسیله حمل، نوع بسته بندی، کشور مبدأ حمل، محل بارگیری، مرزورودی ، گمرک مقصدو….
قسمت مربوط به مجوز دهندگان ورود کالا که اطلاعاتی نظیرنام وزارتخانه، نام و مشخصات کالا، میزان کالا، ارزش کالا، اعتبارموافقتنامه، محل تمدید مجوز و…. درج می شود.
قسمت مربوط به بخش تخصیص دهنده ارز که شامل مبلغ ارز، محل سهمیه ارزی، کد تخصیص ارز، محل سهمیه ارزی، کد تخصیص ارز، نوع ارز، محل امضاء ومهرو ….. می باشد.

درظهر برگ ثبت سفارش نیز شرح اختصاصی کلا با ذکرشماره فنی، مقدار و مبلغ قوب کالا ( FOB) هزینه حمل کالا، مبالغ ارزی کالاو… تکمیل ودر قسمت چپ آن نیزمجوز وزارت بازرگانی با قید میزان ارز خارجی تأیید می گردد وتوسط دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگانی با تعیین نوع ارز و تاریخ صدور و اعتبار این مجوز ممهور به مهر خاصی( معمولاً مهر بیضی شکل) می گردد و سپس دردفاتر مربوطه ، مراتب صبت ودریف دفتر و تاریخ آن دربالای صفحه اول درخواست ثبت سفارش به عنوان شماره مجوز ثبت قید و متعاقب آن متقاضی جهت انجام تشریفات گشایش اعتبار به بانک ارزی مربوطه مراجعه می نماید.

ضمناً متن پروفرما نیز به مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی ممهور می گردد.