کتاب قوانین و مقررات وارات و صادرات در سال 94 این گونه نوشته شده است و
بازرگانی جنوب در نظر دارد بخش هایی از این قوانین و مقررات وارات و صادرات را به تجار محترم یادآور شود:
این قسمت درباره ی وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها می باشد:

قوانین و مقررات واردات و صادرات قوانین و مقررات وارات و صادرات قوانین و مقررات وارات و صادرات rs7j
وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
یادداشت های اولیه در این بخش که در قوانین و مقررات واردات و صادرات نوشته شده است به این گونه است:
1.این قسمت شامل اشیاء شماره های 03 95 ، 08 95 یا سورتمه ، لوژ (luge) یا همانند مشمول شماره 06 95 نمی شود.
2-اصطلاحات (اجزاء و قطعات) و (اجزاء و قطعات و متفرعات) شامل اشیاء ذیل نمی شوند، حتی اگر قابل تشخیص باشندکه برای کالاهای مشمول این قسمت هستند:
الف- درزبند، واشر یا همانند از هر ماده ( که بر حسب ماده متشکله آنها یا در شماره 84 84 طبقه بندی می شوند) یا سایر اشیاء از از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سفت (شماره 16 40 )
ب- اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی به مفهوم یادداشت 2 قسمت پانزدهم، از فلزات معمولی (قسمت پانزدهم)، کالاهای همانند از مواد پلاستیکی(فصل 39)
ج- اشیاء فصل 82 (ابزارها)
د- اشیاء مشمول شماره 06 83
ه- ماشین ها یا دستگاه های مشمول شماره های 01 84 لغایت 79 84 ، یا اجزاء و قطعات آنها؛ اشیاء مشمول شماره 81 84 یا شماره 82 84 ، و اشیاء مشمول شماره 83 84 مشروط بر اینکه اجزاء و قطعات لاینفک موتورها را تشکیل دهند؛
و-ماشین ها و دستگاه های برقی، همچنین ادوات و متفرعات برقی (فصل 85)؛
ز- اشیاء فصل 90؛
ح اشیاء فصل 91؛
ط- اسلحه (فصل 93)؛
ی- چراغ و وسایل روشنایی مشمول شماره 05 94؛
ک- بروس ها از نوع مورد استفاده به عنوان اجزاء و قطعات وسایل نقلیه ( شماره 03 96)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − یازده =