دفتر بوشهر :

بوشهر ،خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک ، ساختمان مهدی، طبقه یک ، واحد2

تلفن تماس

09173708434

09171761837

فکس

07733320042

 

 

 ایمیل :

info@jonoobtrading.com

tradingjonoob@gmail.com

تلگرام :

jonoobtrading@

www.telegram.me/jonoobtrading