اخذ مجوز استاندارد و گواهی بازرسی

بازرگانی جنوب شما را با مراحل اخذ مجوز استاندارد و گواهی بازرسی آشنا می کند.با ما همراه باشید.
در مرحله اول واردکنندگان برای اخذ گواهینامه استاندارد و گواهی بازرسی، قبل از حمل یا رسیدن کالا باید اسناد زیر را به موسسه استاندارد ارائه نمایند :
1.اظهارنامه عرضه کننده : به موجب آن فروشنده یا عرضه کننده رسما گواهی می نماید که کالا با استاندارد یا الزامات اساسی مطابقت دارد.
2.اظهارنامه تولید کننده : به موجب آن تولید کننده رسما گواهی میکند که کالا با استاندارد یا الزامات اساسی مطابقت دارد.
3. تائیدیه انطباق : سندی است که نشان دهنده یکی از شرکت های بازرسی یا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی یا مدیر عامل واحد تولیدی را تائید می نماید.
4. گواهی بازرسی کالا (اعم از کمی و کیفی)
5. گواهی های آزمايشگاهی
6. پروفرما اینویس( Proforma Invoivce)
7.اوراق ثبت سفارش
8. اعتبار اسنادی

اخذ مجوز استاندارد و گواهی بازرسی اخذ مجوز استاندارد اخذ مجوز استاندارد و گواهی بازرسی a8

در مرحله دوم بعد از تحویل کالا به گمرک، کارشناسان استاندارد یا گمرکی از کالای وارد شده نمونه برداری کرده به یکی از آزمایشگاه های مورد اطمینان موسسه ارسال می کنند و در صورت منطبق بودن برای آنها مجوز استاندارد و گواهی بازرسی صادر می شود.
گواهی‌های صادرشده توسط شرکت های استاندارد و بازرسی به شرح زیر است:
• بازرسی کالا
• بازرسی قبل از حمل
• بازرسی ظاهری
• مويد نامه
• تعيين ارزش
• رضايت مندی مشتری
• بازرسی ماهوی کالا
• راه اندازی
• بسته بندی
• های آزمايشگاهی
• انطباق کیفیت کالا

با بازرگانی جنوب تفاوت را احساس کنید،تسلط، دقت و سرعت از آن ماست…با ما تماس بگیرید…